Bảo Hiểm Pvi Care

Cách sử dụng bảo hiểm PVI Care rất đơn giản, chỉ cần đến bệnh viện thuộc bảo lãnh của bảo hiểm xuất trình thẻ bảo hiểm PVI Care kèm giấy tờ tùy thân, phía bệnh viện sẽ tự động liên hệ với công ty bảo hiếp để làm thủ tục bảo lãnh cho bạn. Hoặc nộp […]